Kleszcz i krętki Borrelia

 Początek
· Co nowego?
· Blog ChoraBaba
· Ankiety
· FILMY

 Skopiuj
· Artykuły PDF
· Inne artykuły
· Terminologia, skróty

 Borelioza
· O boreliozie
· Statystyki
· Przyczyny
· Objawy
· Rumień
· Diagnoza
· Testy
· Koinfekcje
· Dieta

 Leczenie
· Leczenie
· --prawa pacjenta
· --antybiotyki
· --probiotyki
· --witaminy i minerały
· --leki p/grzybicy
· Leczenie naturalne
· --czosnek
· --Dentosept

 Kleszcze
· Systematyka
· Wyglad (-)
· Występowanie
· Tryb życia
· Profilaktyka
· --preparaty ochronne

 Krętki
· Systematyka
· Opis
· Występowanie (-)
· Tryb życia

 Linki Bb
· Blog Chora Baba
· Pierwsze sensowne forum nt. boreliozy
· Blog chorego na boreliozę
· Fundacja Bartek na rzecz osób z borelioza

 Reklama
· Reklama u nas

 Gazetki
· Gazetka.EU
· Dietetyczna Gazetka.EU
· Wyborcza Gazetka.EU
· Ptasia Gazetka.EU
· Pieska Gazetka.EU
· Ogrodowa Gazetka.EU
· Magiczna Gazetka.EU
· Halusina Gazetka.EU
· PC Gazetka.EU
· Taka Gazetka.EU
· Biznes Gazetka.EU
· Imionnik
· Przejajo
· Ebuki.EU
· Fotosy.EU

Kup książkę
Translations
experience, price-list
Tłumaczenia
doświadczenie, cennik
Strona WWW Pomogę założyć stronę WWW, grafika, aktualizacja. Ceny, kontakt.
Prawa autorskie Creative Commons License
Pozycja

Borelioza - choroba z Lyme w katalogu Gwiazdor


Kontakt Zgłoś błąd, poprawkę, chęć współpracy, inny komentarz
Możesz napisać do mnie
  

Krętki - systematyka

KRĘTKI, Spirochaetaceae, rodzina bakterii; ciało cienkie, giętkie, skręcone spiralnie, niekiedy podzielone na komory; mogą wykonywać ruchy (skrętami ciała); spotyka się formy wodne lub pasożytnicze; krętki chorobotwórcze należą m.in. do rodzaju Treponema (np. krętek kiły), Borrelia (np. krętek duru powrotnego), Leptospira (leptospirozy). [2]
BAKTERIE [gr.], Schizomycetae, mikroskopijne organizmy jednokomórkowe lub tworzące zespoły niezróżnicowanych komórek. Bakterie wraz z organizmami bakteriopodobnymi i z sinicami wyodrębniono w królestwo organizmów Procaryota - bezjądrowych, dla których charakterystyczny jest brak właściwego jądra i podziału mitotycznego (mitoza) oraz mitochondriów; u bakterii materiał genetyczny (DNA) jest skupiony w twór zw. nukleoidem, który leży w protoplazmie nie oddzielony od niej żadną błoną.

Komórkę bakteryjną otacza sztywna ściana lub też w pewnych przypadkach tylko cienka, elastyczna błonka cytoplazmatyczna. W cytoplazmie mogą znajdować się skupienia substancji zapasowych (np. glikogenu, lipidów) oraz ziarnistości cytoplazmatyczne, a u fotoautotrofów ziarna chromatoforowe z barwnikami (np. bakteriochlorofil). Wielkość bakterii waha się od ułamków mikrometra do kilkudziesięciu mikrometrów; kształt różny: kulisty (ziarniaki), wydłużony (pałeczki, laseczki), spiralny (przecinkowce, krętki), nitkowaty, rozgałęziony (promieniowce); łączą się w charakterystyczne układy: nieregularne (gronkowce), po dwie (dwoinki), łańcuszki (paciorkowce), pakiety (pakietowce); hodowane na pożywkach (podłożach) rozrastają się w kolonie o charakterystycznym kształcie.

Bakterie rozmnażają się najczęściej przez podział bezpośredni, rzadko spotykany rozród płciowy przebiega odmiennie niż u innych organizmów.

W warunkach niekorzystnych mogą wytwarzać przetrwalniki, które są niezwykle odporne na działanie czynników środowiskowych.

Niektóre bakterie mogą się przemieszczać za pomocą rzęsek lub ruchem pełzającym. Bakterie zamieszkują wszelkie środowiska i mogą bytować tam, gdzie nie istnieją jakiekolwiek inne formy życia. Większość z nich to organizmy cudzożywne: saprofity lub pasożyty (wśród nich chorobotwórcze dla człowieka, zwierząt i roślin), produkujące szkodliwe toksyny bakteryjne, niektóre są samożywne, zdolne do fotosyntezy lub chemosyntezy.

Spośród wszystkich drobnoustrojów największe znaczenie w przyrodzie mają bakterie: umożliwiają życie na Ziemi, biorąc udział w mineralizacji substancji org., są jednym z gł. czynników umożliwiających krążenie materii w przyrodzie.

Bakterie są powszechnie wykorzystywane przez człowieka: w przemyśle spoż. (przetwory z mleka, kiszenie itd.), fermentacyjnym (aceton, butanol, kwas mlekowy, masłowy i in.), farm. (antybiotyki, niektóre witaminy i enzymy).

TOKSYNY BAKTERYJNE, jady bakteryjne, substancje wydzielane przez bakterie na zewnątrz komórek (egzotoksyny, ektotoksyny) lub uwalniane po ich rozpadzie (endotoksyny).

Egzotoksyny są silnie toksycznymi białkami, zwykle wrażliwymi na działanie wysokiej temperatury, mają ściśle określoną aktywność farmakologiczną, enzymatyczną i antygenową (wywołującą odporność); zależnie od działania dzielą się na:
  • enterotoksyny - działające na przewód pokarmowy, np. enterotoksyna gronkowca (wyjątkowo oporna na działanie wysokiej temperatury) odpowiadająca za zatrucia pokarmowe będące następstwem spożycia nieświeżych kremów, lodów i in. produktów mlecznych;
  • cytotoksyny - działające zabójczo na określone komórki makroorganizmu;
  • neurotoksyny - działające na komórki nerwowe (np. toksyny tężcowe);
  • hemolizyny - wywołujące hemolizę (rozpuszczenie) krwinek.

Endotoksyny odznaczają się słabszym działaniem toksycznym, są kompleksami wielocukrowo-lipidowo-białkowymi występującymi w ścianach komórkowych bakterii Gram-ujemnych; charakteryzują się dużym działaniem pirogennym (gorączkotwórczym), mają słabe właściwości antygenowe. Do toksyn bakteryjnych często są zaliczane różne inne substancje toksyczne dla makroorganizmów wytwarzane przez bakterie, w tym alergeny bakteryjne.

ANTYTOKSYNY [gr.], przeciwciała swoiście neutralizujące działanie toksyn bakteryjnych; wchodzą w skład odpowiednich surowic, np. a. błonicza, a. tężcowa, a. jadu kiełbasianego.

Bibliografia
  • K. KOTEŁKO, L. SEDLACZEK, T.M. LACHOWICZ Biologia bakterii, wyd. 3, Warszawa 1984;
  • Encyklopedia Multimedialna. Biologia PWN, Warszawa 1999;
  • W. KUNICKI-GOLDFINGER Życie bakterii, wyd. 5, Warszawa 1986;
  • E. JAVETZ, J.L. MELNICK, E.A. ADELBERG Przegląd mikrobiologii lekarskiej, Warszawa 1991.


Aktualizacja 28-09-2017


GAZETKA.EUStrona nalezy do portalu GAZETKA.EU